علم موفقیت و سیستم خلاق XZ

به روایت یکی از همراهان قدیمی

از همان دوران نوجوانی، یکی از جنبه های مشاهده ای و تحقیقی ایلیا «میم»، دانسته یا ندانسته، در ارتباط با تفکر متعالی بود.

به نظر من، در آن زمان (نوجوانی) این تحقیقات و مشاهدات کاملاً پراکنده، غیرمنسجم و حتی آشفته بود و آن زمان، برنامۀ خاصی برای این موضوع نداشت و به نظرم خودِ او هم در حال تجربه کردن و کشف کردن بود.

یکی از جنبه های این مشاهده و تحقیق مربوط به محتوای بینش‏ها و اندیشه‏ها بود که چند سال بعد این جنبه، در اصل بینش متعالی متمرکز شد و به یکی از مبانی نظام تفکر متعالی مبدل گشت. این جنبه از تفکر متعالی نوعی خودکاوی و خودشناسی بود که جریان آن از همان زمان نوجوانی و چه بسا از مدتها قبل از آن شروع شده بود اما من در زمان کودکی ایلیا در کنار او نبودم. اما در دورۀ نوجوانی و سالهای بعد در شرایط مختلف و تا جایی که اتفاق می افتاد با او همراه بودم.

نتیجۀ مشاهدات و تفکرات ایلیا دربارۀ این روش خلاق خودشناسی و تفکر که بعدها XZ (…) نامیده شد، از همان زمان نوجوانی به بعد ثبت و یادداشت شد. در سالهای بعد حجم این دفاتر زیاد شد و آن موقع که کامپیوتر در دسترس مردم نبود، ما یک ماشین تایپ دستی خریدیم تا بتوانیم این نوشته‏ها را تایپ کنیم تا در صورت لزوم به کتاب تبدیل شود. بعداً هم که تهدیدات امنیتی بیشتر شد، ما از این دفترها عکس برداری و فیلم برداری کردیم و کار پیاده سازی را از روی فیلم‏ها و عکس‏ها انجام می دادیم…

در این شیوۀ خلاق، که بعداً بصورت منسجم و نظام یافته طراحی شد، تدابیر و راهکارهایی وجود دارد تا بتوان از مجموعۀ امکانات بسیار گستردۀ ذهن و مغز و نیز قوانین بنیادی تحقق و موفقیت در راستای تجسم بخشیدن به قصدها و به انجام رساندن رویاها و عملی ساختن اندیشه‏ها بهره گرفت. این سیستم بسیار هوشمند و خلاق، از یک بعد روشی است برای ایجاد تغییرات در زندگی فردی و اجتماعی یا هر نوع تغییر دیگر مثل تغییر در افکار، رفتار، نگرش‏ها و بینش‏ها و تغییر در احساس و اوضاع. این نظام خلاق از یک بعد، ترکیبی بود از همۀ روش های بسیار کهن، روش های مقدس (استخراج شده از کلام خدا) و روش های جدید و مدرن حصول موفقیت و از طرف دیگر شباهت زیادی به هیچیک از این روش‏ها نداشت. بخش های زیادی از XZ توسط خودِ استاد خلق شده بود و اندیشه های خلاق خودِ او محسوب می شد و بنابراین سابقه ای در مکتبهای قدیم و جدید نداشت.

ما این جنبه را بیشتر بعنوان علم موفقیت (دانش تحقق خواسته ها) می شناختیم و حجم نوشته هایی که از تفکرات و مشاهدات ایلیا «میم» بدست آمده بود نزدیک به سه کتاب می شد که تعداد صفحۀ هر کدام حدود سیصد است. در کنار تمرینات مربوط به روح زایی و انرژی زایی که از همان سالها (حدود بیست سال پیش) توسط کارورزان مختلف انجام می شد، این نوع تمرینات [ مرتبط با XZ و علم موفقیت ] هم توسط بعضی از کارورزان اجرا می شد اما بعداً هر دو دسته از فن تمرین‏ها با هم ترکیب و یکپارچه شدند.

http://www.ostad-iliya.org/Articles/1963

منبع: کتاب آمین (ایلیا ؛ معلم بزرگ تفکر)

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: