هر کسی تقدیری دارد

هر کسی تقدیری دارد (استاد ایلیا میم رام الله )

در دعا یک موضوع عجیبی وجود که در مورد هیچ چیز وجود ندارد … در دعا ما بازگشت به زمان عقب را داریم ، چیزی که نسبیت در جهان در مورد آن حرف می زند …

استاد ایلیا میم رام الله / پیمان فتاحی

 
برچسب ها :
دعا ، بازشگت به زمان عقب ، فیزیکدانان ، تخیل ، سال نوری ، فرضیه سوراخ های کرم ، فضا ، بین زمان ها ، کانال ، سرنوشت ، نسبیت ، دوره نجومی, روح زایی, هنرهای ماورایی, آموزش علنی, کتاب تعالیم حق, جریان هدایت الهی, تعلیمات استاد, اجازه انتشار, ایلیا میم , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , ایلیا میم رام الله , رام الله , ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, عرفان رام الله, , عرفان رام اله, عرفان رامالله, عرفان ایلیا, عرفان الیاس رام الله، قربانی ، تحقق خواسته ها ، استجابت دعا ، خداوند ، زندگی ، نگاه تو ، نگارنده ی زندگی ، سرنوشت

.

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: